:Select Language

Farsi

Kurdi

 

 

 

 

Menu

کنج مدولار :

كنجهاي مدولار جهت اتصال قالب‌هاي مدولار در شكستگي هاي عمود بر هم و غير عمود بكار مي‌روند و همانند مشخصات سازه‌اي قالب‌هاي مدولار ساخته مي‌شوند.

كنج‌هاي مدولار به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1- كنجهاي بيروني:

 اين كنجها جهت اتصال دو قالب با زاويه قائم به كار مي‌روند. به طوري كه قسمتهاي بيروني سطح بتن را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند و معمولاً جهت قالب‌بندي ستونها و اتصال قالبهاي كف پوتر به آويز در تيرها به كار مي‌روند.

زاويه اين كنجها 90 درجه و داراي پخ 5/1×5/1 سانتيمتر مي‌باشند. ابعاد اين كنجها معمولاً (5×5) (5×10)(10×10) مي‌باشد و در ارتفاع‌هاي 100 و 150 سانتيمتر ساخته مي شوند.

2- كنجهاي داخلي

اين كنجها جهت اتصال دو قالب با زاويه قائم به كار مي‌روند. به طوري كه قسمت‌هاي داخلي سطح بتن را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند و معمولاً جهت قالب‌بندي گوشه‌هاي داخلي ديوارها و اتصال قالبهاي آويز تير به دال بتني به كار مي‌روند.

زاويه اين كنجها نيز 90 درجه مي‌باشد و ابعاد اين كنجها (10×10) مي‌باشد و به ارتفاع‌هاي 100 و 150 و 200 سانتي‌متر ساخته مي‌شوند

داربست مدولار

تولید انواع داربست مدولار مثلثی ، داربست مدولار چکشی ، لوله داربستی ، متعلقات داربست مدولار ، تولید پیچ تنظیم بر اساس سایزهای سفارشی و پایه داربست

جک های فلزی

تولید انواع جک های فلزی ویژه کفراژ بندی سقف های بتنی : انواع جک های صلیب دار ، جک های ساده ، جک رزوه بیرون ، جک رزوه داخل ، جک یو ، جک صلیب ثابت و جک های سفارشی

تجهیزات قالب فلزی بتن

تولید عمده تجهیزات قالب فلزی بتن ، قالب سد و تونل ، قالب پل، ملزومات قالب بندی ، قالب سرستون ، قالب منهول ، قالب گرد و طراحی و تولید انواع قالب فلزی بتن بر اساس سفارش

Go to top